Τα εξειδικευμένα συνεργεία μας με πολυετή εμπειρία στον χώρο του ηλιακού θερμοσίφωνα αναλαμβάνουν επισκευές σε όλα τα μέρη του ηλιακού σας. Οποιασδήποτε εταιρίας και τεχνικών προδιαγραφών συσκευή έχετε…

Συνήθεις Επισκευές Ηλιακού Θερμοσίφωνα

Διαρροή Ηλιακού Θερμοσίφωνα: σχετικές βλάβες.

  • Διαρροή μπόιλερ – βαρελιού (boiler) ηλιακού θερμοσίφωνα.
  • Διαρροή ηλιακού συλλέκτη.
  • Διαρροή υγρών (κυκλώματος) ηλιακού θερμοσίφωνα.
  • Διαρροή παροχικών σωληνώσεων, μόνωσης ή καλωδίου ηλιακού θερμοσίφωνα.
  • Διαρροή βαλβίδων εξαέρωσης, ρακόρ ηλιακού θερμοσίφωνα.

Άλλες βλάβες ηλιακού θερμοσίφωνα

  • Αντίσταση ηλιακού θερμοσίφωνα.
  • Θερμοστάτης ηλιακού θερμοσίφωνα.
  • Επισκευή συλλεκτών ηλιακού θερμοσίφωνα (ανά περίπτωση).
  • Επισκευή ή μετατροπή βάσης ηλιακού θερμοσίφωνα.

Απαντήσεις στα πιο συνήθη ερωτήματα βλάβης ενός ηλιακού θερμοσίφωνα.

Το ηλιακό σύστημα δεν παράγει ζεστό νερό προς χρήση.

Ελέγχουμε:

1. Αν υπάρχει μεγαλύτερη κατανάλωση ζεστού νερού πέραν του συνηθισμένου.

2. Αν στις σωληνώσεις κατά μήκος του δικτύου διανομής ζεστού νερού υπάρχει κάποια διαρροή, φροντίζουμε να την επισκευάσουμε .

3. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα (2 με 3 μήνες) ελέγχουμε την καθαρότητα της συλλεκτικής επιφάνειας.

4. Επιπλέον ελέγχουμε αν έχουν δημιουργηθεί διαφορά εμπόδια μετά την εγκατάσταση του συστήματος τα οποία προκαλούν σκίαση στην επιφάνεια του συλλέκτη.

π.χ. αν έχει τοποθετηθεί δορυφορική κεραία και σκιάζει μέρος του συλλέκτη, αν υπάρχουν δέντρα που έχουν ψηλώσει και εμποδίζουν την ακτινοβολία του ήλιου προς τον συλλέκτη, αν έχει ανεγερθεί κάποιο κτίριο που πλέον σκιάζει το συλλέκτη.

Αν το ηλεκτρικό κύκλωμα δεν λειτούργει.

Ελέγχουμε:

1. Αν ο διακόπτης στον ηλεκτρικό πινάκα είναι εκτός λειτουργίας.

2. Αν η ασφάλεια του πινάκα είναι εκτός λειτουργίας.

3. Αν ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος σε χαμηλότερη από τους 70°С.

4. Ελέγχουμε την αυτόματη εφεδρική θερμοηλεκτρική ασφάλεια του θερμοστάτη. Είναι σύνηθες μετά από μακρά περίοδο υψηλών θερμοκρασιών να ενεργοποιείται η θερμοηλεκτρική ασφάλεια του θερμοστάτη.

5. Αν έχουμε πρόβλημα στην ηλεκτρική αντίσταση κλείνουμε τον διακόπτη ασφαλείας από τον πίνακα και καλούμε τον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο. Για την καλή λειτουργία του συστήματος σε περίοδο μακράς απουσίας καλύψτε τους συλλέκτες με ένα αδιαφανές κάλυμμα για την αποφυγή δημιουργίας υψηλών θερμοκρασιών του συστήματος που θα επιφέρει εξάτμιση του διαλύματος του κλειστού κυκλώματος με αποτέλεσμα την προβληματική λειτουργία του.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε ραντεβού ή να λάβετε προσφορά για επισκευή ηλιακού θερμοσίφωνα!