Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες, όπως όλες οι συσκευές, είναι απαραίτητο να συντηρούνται, ώστε να έχουν την καλύτερη δυνατή απόδοση και αντοχή στον χρόνο.

Παρακάτω οι εργασίες συντήρησης ενός Ηλιακού Θερμοσίφωνα

Αντικατάσταση Ράβδου Μαγνησίου (Ανόδιο)

Ο μεγαλύτερος “εχθρός” του Μπόιλερ (boiler) είναι η ηλεκτρόλυση. Η ηλεκτρόλυση φθείρει τα εσωτερικά τοιχώματα του Μπόιλερ, με αποτέλεσμα την πρόωρη φθορά του. Για να αποφευχθεί όλο αυτό, χρησιμοποιείται η Ράβδος Μαγνησίου (Ανόδιο), που απορροφά όλη την ηλεκτρόλυση, προτού αυτή φτάσει στα τοιχώματα. Η Ράβδος Μαγνησίου φθείρεται κάθε 2 περίπου χρόνια και είναι αναγκαία η αντικατάστασή της.

Καθαρισμός Μπόιλερ (boiler) από άλατα

Κατά τη διάρκεια του σέρβις, αδειάζουμε το νερό από το Μπόιλερ (boiler) και βγάζουμε τα άλατα από το εσωτερικό του. Μετά καθαρίζουμε την αντίσταση από τα άλατα και αντικαθιστούμε την φλάτζα στεγανοποίησης. Σημαντικό επίσης είναι να καθαρίζεται το νερό της δεξαμενής από τα άλατα και τα βακτήρια τα οποία δημιουργούνται από το δίκτυο και την ηλεκτρόλυση, τα οποία προκαλούν δερματοπάθειες και φαγούρες κατά τη διάρκεια του μπάνιου.

Έλεγχος φθοράς των μονώσεων

Σε περίπτωση φθοράς τους, συνιστάται η αλλαγή των μονώσεων με καινούρια λευκή στις σωληνώσεις (armaflex).

Έλεγχος φθοράς των σωλήνων

Συνίσταται ο έλεγχος των σωληνώσεων για τυχόν διαρροών λόγω φθοράς.

Έλεγχος/Συμπλήρωση αντιψυκτικού υγρού

Κατά την συντήρηση, συμπληρώνουμε αντιψυκτικό υγρό, ώστε ο Ηλιακός Θερμοσίφωνας να προστατεύεται από τους παγετούς κατά την χειμερινή περίοδο. Επίσης η απώλεια του αντιψυκτικού υγρού περιορίζει την απόδοση του ηλιακού.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε ραντεβού ή να λάβετε προσφορά για την συντήρηση ηλιακού θερμοσίφωνα!