Η απεγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας είναι πιθανό να πραγματοποιηθεί λόγω μιας ανακαίνισης, μετακόμισης ή αλλαγής κλιματιστικού. Είναι μια διαδικασία που απαιτείται να εκτελεστεί από πιστοποιημένους τεχνικούς. Χρειάζεται προσοχή, ώστε το κλιματιστικό να είναι στη συνέχεια έτοιμο να εγκατασταθεί στο νέο σημείο που επιθυμείτε. Το συνεργείο μας διέπεται από επαγγελματισμό, εμπειρία, αξιοπιστία και τεχνογνωσία.

Τα βήματα που ακολουθούνται για την απεγκατάσταση του κλιματιστικού είναι τα εξής

  • Αρχικά, γίνεται έλεγχος της λειτουργίας του κλιματιστικού.
  • Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει προσεκτικό μάζεμα του ψυκτικού μέσου (FREON) από την εξωτερική μονάδα.
  • Ακολουθεί η διακοπή της ηλεκτρικής παροχής της κλιματιστικής μονάδας.
  • Μετά πραγματοποιείται η αποσύνδεση – απεγκατάσταση και αποξήλωση της εξωτερικής και της εσωτερικής μονάδας.

Πιθανή Επανεγκατάσταση Κλιματιστικού Μηχανήματος

Είναι πολύ πιθανό μετά την απεγκατάσταση του κλιματιστικού να ακολουθήσει η επανεγκατάσταση του σε νέο σημείο. Καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσετε τους ίδιους τεχνικούς, καθώς θα έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση με τη μονάδα. Η επανεγκατάσταση του κλιματιστικού θα πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή ώστε να διασφαλιστεί η σωστή και ομαλή λειτουργία του. Η εταιρεία PSD CLIMA διαθέτει έμπειρους τεχνικούς οι οποίοι θα μελετήσουν το χώρο σας με σκοπό να εξασφαλίσουν τη σωστή απεγκατάσταση και επανατοποθέτηση του κλιματιστικού σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε ραντεβού ή να λάβετε προσφορά για τα συστήματα κλιματισμού σας!