Όλες οι εφαρμογές κλιματισμού χρειάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα προληπτική συντήρηση. Η συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων είναι μια πολύ σημαντική εργασία τόσο για την ασφάλεια των μηχανημάτων όσο και για τη προστασία της προσωπικής υγείας των ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν.

Συντήρηση σε όλους τους τύπους κλιματιστικών

Η εταιρεία μας διαθέτοντας πλήρως καταρτισμένα συνεργία, είναι σε θέση να σας εγγυηθεί μια άμεση και υπεύθυνη συντήρηση σε όλους τους τύπους κλιματιστικών ανεξαρτήτου κατασκευάστριας εταιρείας.

Πλεονεκτήματα προληπτικής συντήρησης

Η προληπτική συντήρηση στο μηχάνημά σας από ειδικευμένους ψυκτικούς είναι απαραίτητη διότι συμβάλει :

 • Στην καλή λειτουργία και στην μέγιστη απόδοση των μονάδων.
 • Στην πρόληψη βλαβών.
 • Στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Στην βέλτιστη ποιότητα του παρεχόμενου αέρα, αφού εμποδίζει την συγκέντρωση βακτηριδίων, μικροοργανισμών και αλλεργικών παραγόντων, τα οποία είναι βλαβερά για την υγεία σας.
 • Στην μακροζωία του κλιματιστικού σας μηχανήματος.
 • Στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση

 • Χημικό καθαρισμό στοιχείου εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.*
 • Καθαρισμό εσωτερικού στοιχείου, πλύσιμο στοιχείου με ειδικό χημικό μικροβιοκτόνο.
 • Καθαρισμό του σωλήνα απορροής των συμπυκνωμάτων.
 • Μέτρηση των θερμοκρασιών πιέσεων και λειτουργίας.
 • Πλύσιμο φίλτρων, ανεμιστήρα, λεκάνης, αποχέτευσης κλιματιστικού
 • Έλεγχος ψυκτικών συνδέσεων.
 • Ανίχνευση τυχόν διαρροής στοιχείου.
 • Έλεγχος της σωστής ποσότητας ψυκτικού υγρού.
 • Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων.
 • Έλεγχος ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
 • Έλεγχος λειτουργίας και απόδοσης (αμπερομέτρηση) κλιματιστικού.

*Τα χημικά που χρησιμοποιούμε για τον καθαρισμό των μηχανημάτων είναι πιστοποιημένα από τον Ε.Ο.Φ. και βοηθούν στην πρόληψη μόλυνσης από σαλμονέλα, ψευδομονάδα, λεγιονέλλα, ηπατίτιδα Β και τον ιό της γρίπης.

Τι περιλαμβάνει η συντήρηση - απολύμανση

 • Χημικό καθαρισμό στοιχείου εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.*
 • Καθαρισμό εσωτερικού στοιχείου, πλύσιμο στοιχείου με ειδικό χημικό μικροβιοκτόνο.*
 • Καθαρισμό του σωλήνα απορροής των συμπυκνωμάτων.
 • Μέτρηση των θερμοκρασιών πιέσεων και λειτουργίας.
 • Πλύσιμο φίλτρων, ανεμιστήρα, λεκάνης, αποχέτευσης κλιματιστικού.*
 • Έλεγχος ψυκτικών συνδέσεων.
 • Ανίχνευση τυχόν διαρροής στοιχείου.
 • Έλεγχος της σωστής ποσότητας ψυκτικού υγρού.
 • Έλεγχος ηλεκτρικών συνδέσεων.
 • Έλεγχος ηλεκτρονικών κυκλωμάτων.
 • Έλεγχος λειτουργίας και απόδοσης (αμπερομέτρηση) κλιματιστικού.
 • Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας.

* Για την απολύμανση χρησιμοποιούμε ειδικό μηχάνημα ατμού στους 120 βαθμούς το οποίο είναι κατάλληλο για την εξάλειψη των περισσοτέρων βακτηρίων. Στο δεύτερο στάδιο απολύμανσης χρησιμοποιήσουμε εγκεκριμένα χημικά, τα όποια διαθέτουν πιστοποίηση ISO. Διαθέτουν ακόμη πιστοποιητικό καταλληλότητας του φαρμάκου, το οποίο σας παραδίδουμε μετά από την απολύμανση.

Τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας και τις οδηγίες που έχει δώσει το Υπουργείο Υγείας και η Πολιτική Προστασία του Πολίτη.

Πιστοποιητικό Συντήρησης - Απολύμανσης Κλιματιστικών

Με το πέρας της συντήρησης των κλιματιστικών σας (οικιακά και επαγγελματικά) παραλαμβάνετε και το πιστοποιητικό συντήρησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε ραντεβού ή να λάβετε προσφορά για τα συστήματα κλιματισμού σας!